Giải pháp hoá đơn điện tử CloudInvoice

Giải pháp hoá đơn điện tử CloudInvoice được xây dựng dựa trên Thông tư 32/2011/TT-BTC của Chính phủ hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Việc sử dụng giải pháp CloudInvoice mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng như xã hội:

Đối với cơ quan Thuế: Thuận tiện cho việc quản lý.

Đối với doanh nghiệp:

  1. Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
  2. Chủ động trong khởi tạo và phát hành hóa đơn.
  3. Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
  4. Thuận tiện trong việc hoạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.
  5. Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử.

Đối với xã hội: Góp phần bảo vệ môi trường.

Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số bởi chữ ký số của doanh nghiệp, đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác của hóa đơn. Sau khi hóa đơn được ký số, xác thực khách hàng có thể tra cứu hóa đơn bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS..